Konsulenter i sundhedssektoren

Forside | Om Epikon | Referencer | Kontakt

Sundheds IT
IT kan understøtte og effektivisere sundhedssektoren - ikke kun rationalisere og frigøre ressourcer.
Business cases

Analyser af effekt og udvikling af business cases er naturlige elementer i vurderingen af investeringsbeslutninger.

 
Ledelsesinformation

Med den rigtige information kan driften styres gennem forruden. Styringsinformation giver nye muligheder for optimering.

 
Driftsoptimering

Balance mellem ressourcer, kapacitet og aktivitet. En stærk organisering, god planlægning og robuste processer.

 
 
Udbud og anskaffelser

Optimale udbudsprocesser kan medføre store besparelser og et endnu bedre samarbejde med den rigtige leverandør.

 
Epikon - Ole Maaløes Vej 3 - 2200 København N - Tlf. 3825 1234 - Email info@epikon.dk